امروز: دوشنبه 29 مرداد ماه 1397 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول

اطلاعات حساب فروشگاه کالابیز

کاربر گرامی

لطفا جهت پرداخت به روشهای کارت به کارت و یا واریز به حساب از اطلاعات حساب زیر استفاده فرمایید و شماره پیگیری را در فرم مربوطه هنگام تکمیل فرایند خرید درج نمایید.

بانک ملت

شماره کارت : 6104337999170788

شماره  شبا : Ir780120020000004833117464

به نام حسین رفیعا

بانک پاسارگاد

شماره کارت : 5022291029228085

شماره حساب : 10018000115000781

به نام حسین رفیعا