امروز: دوشنبه 29 مرداد ماه 1397 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول

آموزش حرکات ورزشی و بدن سازی

جهت استفاده از مقالات این صفحه لطفا در سایت ثبت نام نمایید

 

1-فاصله صحیح وزنه از بدن هنگام اجرای حرکت لیفت مرده (دد لیفت)