امروز: دوشنبه 29 مرداد ماه 1397 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول

متن

                                                                                 
تفاوت انعطاف‌پذیری (flexibility) و جنبش‌پذیری (mobility)


◀️اصطلاحات تخصصی حوزة علوم ورزش و توان‌بخشی بار معنایی خاصی دارد که بازشناسی هر یک، برای مربیان محترم حائز اهمیت است. در این بخش به دو مفهوم جنبش پذیری و انعطاف پذیری پرداخته شده است.

انعطاف‌پذیری: قابلیت کشیدن غیرفعال عضلات (کشش بدن در وضعیت ثابت) که منجر به بهبود دامنة حرکتی مفصل می‌شود.

جنبش‌پذیری: قابلیت کنترل حرکت مفصل در یک حرکت خاص و در دامنة حرکتی معین.جنبش‌پذیری مناسب علاوه بر انعطاف‌پذیری به قدرت هم نیاز دارد.

⭕️ تصویر بالا  به روشنی تفاوت این دو اصطلاح را به تصویر کشیده است: 

تصویر بالایی دامنة حرکتی فعال یک مفصل را در حرکت بالا آوردن اندام تحتانی نشان می‌دهد. برای انجام صحیح این حرکت، علاوه بر انعطاف‌پذیری عضلات پشت ران، به قدرت و کنترل مناسب روی عضلات بخش جلوی ران نیاز است.

⭕️ تصویر پایین، مفهوم انعطاف پذیری را که حفظ یک وضعیت ثابت همراه با کشش عضلات است نشان می‌دهد.

✅  علی‌رغم تفاوت این دو اصطلاح، باید بدانید که این دو با یکدیگر هم‌پوشانی هم دارد. زیربنای داشتن جنبش‌پذیری مناسب در یک حرکت مشخص، انعطاف‌پذیری مناسب عضلات است. در نتیجه اگر شما می‌خواهید جنبش‌پذیری مناسبی در مفاصلتان داشته باشید، ابتدا باید عضلات انطعاف‌پذیر داشته باشید.